Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft 3 interpretatiebesluiten gepubliceerd om de administratieve lasten voor bedrijven die sprinklers installeren en onderhouden te verminderen.

Interpretatiebesluit 2022-03 geeft aan dat informatie over de sprinklerinstallatie ook digitaal beschikbaar mag zijn in de pompkamer. De informatie hoeft niet op papier aanwezig te zijn. Interpretatiebesluit 2022-04 bepaalt dat informatie over opslagcategorie en opslaghoogte niet op de installatietekening hoeft te staan als de informatie in het uitgangspuntendocument staat.

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.