Brandwerende afdichtingen

Om te voorkomen dat een brand zich van de ene naar de andere ruimte uitbreidt en giftige gassen en rook zich verspreiden, is de aanwezigheid van rook- en brandscheidingen in een gebouw van het grootste belang.

Door middel van compartimentering is een brand beter te beheersen, krijgen mensen die zich in het gebouw bevinden betere mogelijkheden om de situatie te ontvluchten en hebben vlammen gedurende een bepaalde tijd geen kans om over te slaan naar andere delen van het gebouw.

Het is zaak om uw brandscheidingen goed te laten aanbrengen en te controleren om daarna waar nodig adequate maatregelen te nemen. Openingen in deze scheidingen kunnen er namelijk voor zorgen dat rook en gassen zich alsnog verspreiden naar bijvoorbeeld vluchtwegen. Vaak zijn deze openingen gemaakt om kabels, (kunststof)leidingen of ventilatiekanalen door te voeren.

Ook als er geen zichtbare openingen zijn kunt u in geval van brand voor onaangename situaties komen te staan: installatieonderdelen kunnen namelijk smelten, vervormen of verbranden waardoor alsnog een opening ontstaat. De gevolgen kunnen groot zijn. Een extra reden om al vooraf de juiste maatregelen te nemen. De eerste stap daartoe is het inschakelen van Firegroup. De situatie wordt vervolgens geïnventariseerd, waarna u een maatwerk-advies krijgt en risico’s worden weggenomen.

Firegroup levert en monteert complete systemen voor het brandwerend afdichten van leiding-, luchtkanaal- en kabelgootsystemen of combinaties hiervan. Dankzij het omvangrijke productenprogramma kan elk project op maat volgens de gestelde eisen en wensen gerealiseerd worden. Zo zijn beproefde oplossingen beschikbaar voor diverse soorten ondergronden (bijvoorbeeld door wand, vloer, lichte scheidingswand) en doorvoeren (kabels, metalen leidingen, kunststof leidingen, ventilatiekanalen).